Sıcak Kemoterapi (HIPEC)

  Sıcak kemoterapi, tıp dilindeki ismiyle Hipertermik intraperitoneal kemoterapi (HIPEC- Hyperthermic Intraperitoneal Chemotheraphy) dir. Kanserli dokular ve lezyonların tamamının karın içerisinden temizlendikten sonra kemoterapi ilaçlarının ısıtılıp karın boşluğuna belirli basınç altında verilmesidir. Sıcak kemoterapi önceden karın ve bağırsak kanserleri için uygulanmışken, günümüzde yumurtalık kanserinin tedavisi için de başvurulan bir yöntem haline gelmiştir. Belirli hasta grubunda, sıcak kemoterapinin yaşam süresini anlamlı olarak uzattığı, onkolojik sonuçları iyileştirdiği gösterilmiştir.

  Sıcak kemoterapi uzman ve deneyimli bir jinekolog onkolog tarafından, tam donanımlı koşullar altında gerçekleştirilmelidir. Sıcak kemoterapi tedavisi hakkında daha fazla bilgi almak, merak ettiklerinizi sormak için Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu ile iletişime geçebilirsiniz.

  Sıcak Kemoterapi (HIPEC) İşlemi Nedir?

  Sıcak kemoterapi, cerrahi tedavinin yerini alacak bir tedavi yöntemi olmayıp cerrahi yönteme yardımcıdır.

  Neden Sıcak Kemoterapi?

  Isı artırıldığında, kemoterapi ilacının sitotoksik, yani kanserli hücreleri öldürme etkisi artmaktadır. Sıcak; ilacın dokulardaki etkinliğini ve kemoterapi ilaçlarının kanserlü hücreleri öldürme etkisini artırır. Aynı zamanda tek başına anti-tümör etkisi olduğu bilinmektedir. Kan yolu yerine direk karın bölgesine uygulanan sıcak kemoterapiyi, kan dolaşımına az miktarda geçtiği için daha yüksek dozlarda uygulamak mümkündür ve direk karın boşluğuna uygulandığı için tüm alana ulaşılabilmektedir. Ayrıca yine aynı sebepten dolayı böbrekler ve karaciğer üzerindeki yan etkisi çok daha az olmaktadır.

  Sıcak Kemoterapi Kimlere Uygulanır?

  Sıcak kemoterapi apandisit kanseri (psödomiksoma peritonei), bağırsak kanseri ve yumurtalık kanseri gibi karın iç kısmıyla sınırlı kanser türlerinin tedavisinde kullanılır. Kimi mide kanserli hastalara da uygulanabilir.  Yumurtalık kanserinde, hangi hasta grubunun bu tedaviden fayda göreceğinin belirlenmesi jinekolojik onkoloji cerrahisi uzmanlarının işidir.

  Sıcak Kemoterapi Başarısını Neler Belirler?

  Sıcak kemoterapinin başarısını etkileyen faktörler şu şekilde sıralanabilir:

  • Hastanın genel sağlık durumu
  • Tümörün ne kadar yayıldığı
  • Hangi evrede bu tedaviye başlandığı
  • Tümörlü dokuların büyüklükleri ve çapı
  • Tümör dokusunun kemoterapiye hassasiyeti
  • Kemoterapi ilacının dozu
  • Kemoterapinin süresi
  • Perfüzyon ısısı

  Sıcak Kemoterapi Nasıl Uygulanır?

  Sıcak kemoterapi işlemi sitoredüktif cerrahi ile başlar. Sitoredüktif cerrahi ile karın içerisindeki yaygın tümörler makroskobik olarak tamamiyle temizlenir. Ameliyat öncesinde, hastanın vücut yüzey alanı ve böbrek fonksiyon testlerine göre dozu belirlenmiş olan kemoterapi ilacı, özel cihaz içerisinde ısıtılmaya başlanır. Cerrahi işlem bitiminde karın içine 4 tane HIPEC kateteri, uçları belli bölgelere gelecek şekilde yerleştirilir. Bu 4 kateterin 2’si kemoterapi ilaçlarının solüsyonla birlikte 41-43 derece sıcaklığına kadar ısınmış haliyle karın içine verilmesinde görev alırken diğer 2’si ilaçların sıcak kemoterapi cihazına dönmesi için kullanılır. İşlemin uygulanma süresi 70-90 dakikadır. İşlem tamamlandıktan sonra ise kişinin kilo durumuna bağlı olarak ilacın bir kısmı vücut içinde bırakılabilir.

  Sıcak kemoterapi işlemleri, bu alanda deneyimli kanser cerrahları tarafından, deneyimli anestezi ekibi varlığında, donanımlı bir sağlık merkezinde yapılmalıdır. Sıcak kemoterapi hakkında daha fazla bilgi almak için Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu ile iletişime geçebilirsiniz.


  Doktora Bağlan!